اگر خرابی مجدد دستگاه ال جی شما از همان مشکلی باشد که شما برای رفع آن با تعمیرگاه ما تماس گرفته باشید و کمتر از ۶ ماه از خدمات ما گذشته باشد طبق گارانتی ، تعمیر و رفع عیب دستگاه شما رایگان انجام می شود.